Vision 80/20 for Microsoft Lync

Vision 80/20 for Microsoft Lync

Vision 80/20 kompletterer Microsoft Lync-plattformen med telefonifunksjoner som sikrer profesjonell og effektiv håndtering av innkommende samtaler. Funksjonaliteten ivaretar de kravene som våre kunder stiller til høy tilgjengelighet og brukervennlige grensesnitt for best mulig kundeservice.
Vision 80/20 inneholder funksjoner som er etterspurt i Norden, og som utfyller og optimaliserer Lync-plattformen. Det gjelder uansett om du velger å bruke Lync-plattformen til samtalehåndtering, eller bare bruker funksjoner som chat, tilgjengelighet, konferanse, video eller skrivebordsdeling.

 

Fordeler med å komplettere Lync-plattformen med Vision 80/20

  • funksjonsrik svartjeneste
  • profesjonell og effektiv håndtering av innkommende samtaler
  • status for fast- og mobillinjer
  • visning av fraværsårsak og tidspunkt for tilbakekomst i Lync-klienten
  • tydelig informasjon i form av talebeskjeder til innringere
  • utvidet køfunksjonalitet
  • statistikk om samtaler og køer
  • Contact Center


Hybridløsninger med SIP-integrasjon

Microsoft Lync kan også fungere som et supplement til bedriftens sentralbord i en såkalt hybridløsning. I hybridløsninger, samt i en del andre tilfeller, anbefaler vi i stedet SIP-integrasjon. Kundene våre kan dra fordel av at vi har foretatt flere tusen SIP-installasjoner og er sertifisert for de sentralbordene som brukes mest i Norden.