Statistics

Vision 80/20 Statistics

Vision 80/20 Statistics gir tilgang til korrekt og relevant informasjon om telefoni i hele bedriften. En avansert statistikkfunksjon for telefoni, e-post og chat med omfattende rapporteringsmuligheter og stor valgfrihet. Planlagt rapportering og enkel eksport sørger for at riktig informasjon sendes til riktig person. Vision 80/20 Statistics oppfyller hele organisasjonens krav til kontroll, kvalitetssikring og grunnlag for ressursutnyttelse – alt i ett system.

Statistikk for Contact Center

Vision 80/20 Statistics tilbyr avansert statistikk, slik at du som f.eks. gruppeleder eller kundeserviceansvarlig kan sørge for at arbeidet utføres på en optimal måte. Det finnes standardrapporter som vises i lettfattelige diagrammer eller tabellformat. Et faktabasert beslutningsunderlag hjelper deg med å fatte de rette beslutningene, slik at du sikrer riktig servicegrad og får mer fornøyde kunder.

Enkelt å lage rapporter

Alle bedrifter og virksomheter er ulike. Det samme gjelder behovene deres. Med nærmest ubegrensede muligheter for gruppering og filtrering oppfyller rapportene fullt ut dine behov og ønsker. I statistikkmodulen finner du flere smarte måter å effektivisere analysearbeidet på. Funksjoner som forhåndsdefinerte hurtigvalg og favorittrapporter er utviklet for å spare tid og ressurser.