Vision 80/20 viderekoblingssystem og verktøy for sentralbordmedarbeidere

Vision 80/20 viderekoblingssystem og verktøy for sentralbordmedarbeidere

Med Vision 80/20 kan sentralbordmedarbeideren jobbe mer effektivt og bruke mindre tid på å besvare og sette over samtaler. Innringere får raskt hjelp og oppfatter bedriften som profesjonell og kundeorientert. Alle samtaler besvares uten at ventetiden blir lang. Dette øker servicegraden, noe som igjen kan gi mer fornøyde kunder.

Vision 80/20

Alltid riktig informasjon

Vision 80/20 fungerer som en informasjonsbase for sentralbordmedarbeideren og organisasjonen. Alle kravene som sentralbordmedarbeideren stiller til informasjon, ivaretas med et kraftig søkeverktøy som presenterer informasjonen på en enkel og oversiktlig måte. Informasjonen i systemet holdes oppdatert gjennom kobling til f.eks. Active Directory, kalendersystem, Microsoft Lync eller andre tilgjengelighetssystemer.

Vision 80/20

Som ansatt kan du bruke Vision 80/20 til å få tak i kollegaer, håndtere viderekobling og få tilgjengelighetsinformasjon via nettgrensesnitt, mobilnett samt apper for iPhone og Android.

MS Lync

Vision 80/20 inneholder funksjoner som er etterspurt i Norden, og som utfyller og optimaliserer Lync-plattformen. Det gjelder uansett om du velger å bruke Lync-plattformen til samtalehåndtering, eller bare bruker funksjoner som chat, tilgjengelighet, konferanse, video eller skrivebordsdeling.
Vi tilbyr både rene Lync-løsninger og hybridløsninger der tradisjonelt sentralbord brukes i kombinasjon med Lync-plattformen.