Calendar Link

Vision 80/20 Calendar Link

En kalenderkobling er et utmerket supplement til viderekoblingssystemet. Tjenesten gir både sentralbordmedarbeideren og brukerne tilgang til hele organisasjonens kalenderaktiviteter i sanntid. Sentralbordmedarbeideren får innsyn i de ulike personenes kalendere og kan raskt svare på når de er tilgjengelige. En avtale i kalenderen kan også automatisk aktivere en viderekobling og f.eks. sette over innringeren til en talebeskjed.