Auto Attendant

Vision 80/20 Auto Attendant

Vision 80/20 Auto Attendant er en talestyrt svartjeneste som utfører de vanligste sentralbordfunksjonene. Den talestyrte svartjenesten kan for eksempel sette over samtaler til en person eller en valgfri funksjon samt ta imot og lese opp informasjon om tilgjengelighet. Den automatiske svartjenesten er alltid tilgjengelig, alle samtaler besvares, svartidene forkortes, kapasiteten øker, og kostnadsbesparelsene er store. Attendant reduserer normalt antall samtaler til sentralbordmedarbeideren med 20–50 %. For mindre bedrifter kan det være et alternativ til en fast sentralbordmedarbeider. Ved å frigjøre tid kan sentralbordmedarbeiderne ta seg av flere kundehenvendelser som krever mer tid, noe som gir mer fornøyde kunder.

 

Enkel viderekobling

Med talestyrt viderekobling slipper du å huske ulike viderekoblingskoder. I stedet ringer du til Vision 80/20 Auto Attendant og sier for eksempel “lunsj til kvart på to” eller “ferie til 14. juli”.

 

Enkelt å bygge opp dialogtrær

Med det grafiske dialogredigeringsprogrammet er det enkelt å bygge opp nye tall- og tastestyrte dialoger. Dialogredigeringsprogrammet inneholder også mange utmerkede funksjoner for samtalestyring.

KalenderkopplingIntegrasjon med kalender og e-post

De vanligste oppgavene som vi i dag bruker kalender eller e-post til, kan håndteres ved hjelp av talestyring: ringe til kontakter i telefonlisten; legge inn, fjerne og lese opp aktiviteter i kalenderen; samt lese opp, svare på og videresende e-post.