Hvilke funksjoner/tjenester trenger du?

Hvilke funksjoner/tjenester trenger du?

Bedriftstjenester er kjernen i produktpakken som gir bedriften mulighet til fullstendig tjenesteintegrasjon. Ved å velge fra denne produktgruppen og sette sammen de tjenestene som oppfyller bedriftens spesifikke krav, kan dere skape en unik løsning som gir kundene deres en best mulig opplevelse.

Enterprise Directory

Enterprise Directory: Trio Enterprise-databasen for viderekobling inneholder all spesifikk informasjon om de ansatte.

PresencePresence: Informasjon om de ansattes tilgjengelighet hentes fra kalendersystemer, nettbaserte klienter samt tilgjengelighetssystemer fra tredjepart (f.eks. Microsoft Lync, Microsoft OCS og Cisco Unified Presence Client). Informasjon kan hentes fra både mobile og faste enheter. Dette gir sentralbordmedarbeiderne mulighet til å sette over samtaler til rett person – med mye større sjanse for at nettopp denne personen svarer!

Kalenderkobling:

Kalenderkobling: Trio Calendar Connection er en server-til-server-basert installasjon. Det betyr at det ikke er nødvendig å installere noe på klientsiden. Gjennom kalenderprosessen synkroniseres kalenderhendelser og viderekoblingsinformasjon automatisk mellom e-postserveren og Enterprise-serveren. Hvis du legger til, fjerner eller endrer en viderekobling i Trio, gjenspeiles endringen i kalenderen. Det samme gjelder avtaler i kalenderen, og disse kan sendes til tilgjengelighetssystemet, som aktiverer eller deaktiverer viderekoblingen.

Integrasjon med ERP-/CRM-system: Integrasjon med andre systemer, f.eks. saksbehandlingssystemer og faktureringssystemer, gir saksbehandleren tilgang til riktig informasjon når han eller hun svarer. Innringeren identifiseres enten gjennom inntasting av kundenummer eller på grunnlag av telefonnummer.

Statistik

Statistikk: Detaljert statistikk, enten nettbasert eller i Excel-format. Det finnes flere forhåndsdefinerte rapporter som inneholder statistikk om innkommende henvendelser og om saksbehandlere og sentralbordmedarbeidere som har jobbet i systemet. Excel-statistikken brukes til å finne igjen innspilte filer.

System Konfiguration

Systemkonfigurasjon: Flere konfigurasjonsalternativer gir fleksibilitet for alt fra skalerbarhet til samarbeid mellom bedrifter.

Innspelning

Innspilling: Med Trio Recorder kan du spille inn samtaler som går via Trio Enterprise-serveren. Takket være det unike bufringssystemet kan du spille inn hele samtalen selv om du aktiverer innspillingen manuelt midt under samtalen. Innspillingen kan også gjøres automatisk, via Enterprise-systemet.

Gästwebb

Gjestenett: Enterprise Guest Web er et nettprogram som muliggjør anonym tilgang til enkelte funksjoner i Trio Enterprise Assistant for Web.

MoStatus for mobillinje:

Mobil Linje Status: Enterprise Mobile Line Status gir kundens sentralbordmedarbeidere og saksbehandlere oversikt over kollegaenes mobiltelefoner.

Mobila anknytningarMobil tilkobling: Via mobil tilkobling får mobilbrukere tilgang til funksjoner som vanligvis er forbeholdt brukere med fast tilkobling. Innringeren får tilgjengelighetsinformasjon og alternativer for viderekobling til talepostkasse eller sentralbord. Hvis samtalen settes over til sentralbordet, oppdateres sentralbordmedarbeiderens kontrollpanel med informasjon om samtalen.

Kötid och köplatsinformation

Informasjon om køtid og plass i køen: En taletjeneste som informerer innringeren om beregnet ventetid og/eller innringerens plass i køen. Tjenesten brukes for å informere innringeren og for å forlenge tiden som innringeren er villig til å vente.