Hvordan vil du møte kundene dine?

Hvordan vil du møte kundene dine?

I denne produktgruppen finner du bransjeledende kundeservicefunksjoner for å håndtere all kontakt med kundene deres. Dette omfatter selvbetjeningstjenester og henvendelser som telefonsamtaler, e-post, SMS, faks, chat og besøk til saksbehandler / sentralbordmedarbeider. All denne kommunikasjonen håndteres av én brukervennlig, Windows-basert klient.

Contact Center funktionerContact Center-funksjon:Contact Center-funksjonen gir bedrifter flere ulike måter å kommunisere med kundene på. Løsningen støtter flere kanaler, f.eks. telefonsamtaler, e-post, webchat, SMS, talemeldinger og faks. Disse håndteres i samme universelle kø. Contact Center-funksjonen kan også integreres med et tredjepartssystem, f.eks. et saksbehandlingssystem, slik at saksbehandleren har tilgang til riktig informasjon når han eller hun svarer på henvendelsen. Andre funksjoner som støttes, er IVR (tastetrykk eller talestyring), håndtering av arbeidsoppgaver og besøk, prioritering av innkommende henvendelser, mulighet til å flytte pågående telefonsamtaler fra faste enheter til mobiltelefon samt mulighet til samarbeid mellom ulike nettsider og sentralbord. Her er alt integrert på én plattform.

Centraliserad universell köCentraliserad universell kö, som tar hand om och distribuerar olika ärenden såsom samtal, mail, fax, sms, arbetsuppgifter, call back, webbaserad call back samt telemarketing till företagets handläggare / telefonister.
call backCall back:Tilbakeringingsfunksjonen garanterer at den som ikke vil vente i telefonkø, likevel beholder sin plass i køen. Legg igjen telefonnummeret, så ringer saksbehandleren tilbake når det er din tur. Det er også mulig å plassere disse henvendelsene i en annen kø med lavere prioritet hvis det passer bedriften bedre. Systemet holder orden på hvor lenge kunden allerede har ventet. Det går også an å registrere på nettsiden at man ønsker å bli oppringt (Web Call Back).
KompetensstyrningKompetansestyring:Ved hjelp av kompetansestyring settes alle former for innkommende henvendelser til den ressursen som har best kompetanse om henvendelsen. Resultatet er god og effektiv service samt riktig bruk av de ansattes kompetanse.
Tolka text i mailTolking av tekst i e-post: Distribuer e-post og fakser automatisk basert på nøkkelord og/eller identifikasjon. En e-postmelding som inneholder ordet “annonse”, kan f.eks. sendes automatisk til annonsetjenesten/-køen.
IVRIVR: Mulighet til selvbetjening – kunden tilbys bruk av IVR (tastetrykk eller talestyring) for å velge fra menyen og på den måten loses raskt og smidig gjennom organisasjonen. Innstillingene for å lage talemenyer (IVR) ligger i Trio Interaction Studio, som inneholder et avansert verktøy for samtalefordeling og kjøreregler. Med det grafiske verktøyet kan teknisk personale som har fått opplæring, angi hvordan samtalene skal fordeles.
VisitVisit: Et system for besøkshåndtering som automatiserer håndtering og registrering av besøkende. I tillegg kan systemet sørge for at besøkende håndteres som henvendelser hos saksbehandlere. I stedet for at saksbehandleren må logge ut for å håndtere et besøk, lages det statistikk over hvor mange besøk bedriften har, samt hvor lang tid besøkene tar.
Auto AttendantAuto Attendant: Ved hjelp av en automatisk svartjeneste kan innringeren raskt og enkelt få tak i ønsket person. Den automatiske svartjenesten kan ta imot samtaler døgnet rundt. Trio Auto Attendant gjør det også mulig for de ansatte å viderekoble innkommende samtaler og via talekommandoer fortelle Trio Auto Attendant hvorfor de ikke er til stede, og når de kommer tilbake. Auto Attendant støtter svensk, norsk, dansk og engelsk.
Text to speakText to speak:
I stedet for å lese inn en melding kan saksbehandleren eller sentralbordmedarbeideren skrive inn sin velkomsthilsen. Meldingen blir så lest opp automatisk av systemet.