Hvordan vil du arbeide?

Hvordan vil du arbeide?

Produktene på dette området omfatter enkle produkter som gir brukerne mulighet til å administrere informasjon om tilgjengelighet og bestemme hvordan de skal kunne kontaktes, hvor de ønsker å jobbe, osv. I tillegg finner vi avanserte produkter for sentralbordmedarbeidere og saksbehandlere, der all bedriftskommunikasjon håndteres av én felles, brukervennlig, Windows-basert klient.p>

Företagets telefonister och handläggareBedriftens sentralbordmedarbeidere og saksbehandlere: I Trio Enterprise kan du opptre som både sentralbordmedarbeider og saksbehandler i ett og samme system.
Som saksbehandler/sentralbordmedarbeider kan du raskt få informasjon om hvor en bestemt person befinner seg, hvordan eller når han/hun kan nås, eller hvem som kan kontaktes i stedet. Sentralbordmedarbeideren kan enkelt kontakte personen via SMS eller e-post, alt via samme system. Informasjonen sorteres og grupperes etter brukernes egne behov og ønsker. Man kan f.eks. sortere de ansatte etter kompetanse. Både sentralbord (svartjeneste), tilgjengelighetssystem og talepostkasser håndteres i samme verktøy.

Som saksbehandler/sentralbordmedarbeider har du en løsning både for kundeservice, call center eller help desk i mindre skala, og for betydelig større tilsvarende enheter innenfor en bedrift. Det er vår erfaring at kundene i gjennomsnitt opplever en 25 % effektivitetsøkning på kundeservice allerede samme år som de tar i bruk Trio Enterprise. Uansett hvordan kundene velger å kontakte kundeservice – via telefon, bedriftens hjemmeside, e-post, SMS, faks eller personlig oppmøte – håndteres all kommunikasjon via en brukervennlig Windows-klient.

Agent AttendantklientenAgent Attendant-klienten: Oppnå høy produktivitet med Trios brukervennlige, Windows-baserte klient, som brukes av både saksbehandlere og sentralbordmedarbeidere. Integrert verktøyfelt gir mulighet til å jobbe i andre programmer uten at man mister oversikten over innkommende henvendelser. Alle innkommende henvendelser sorteres etter prioritet og fordeles avhengig av kompetansen til de innloggede agentene. Ved samtaler til sentralbordet dukker sentralbordprogrammet automatisk opp, og uten et eneste tastetrykk har sentralbordmedarbeideren tilgang til alle nødvendige funksjoner.

Agent Phone Client: Med denne lisensen kan en saksbehandler logge seg inn uten programvareklient og med en hvilken som helst telefon (digital telefon eller IP-telefon tilkoblet sentralbordet, mobiltelefon, hjemmetelefon osv.). Vi kaller disse saksbehandlerne klientløse saksbehandlere.

Agent Lite: Enterprise Lite Agent er nettbasert og trenger derfor ikke installeres lokalt på klienten som bruker programmet. Standard fordelingsmåte i Trio Enterprise brukes for å sette over samtaler til den telefonen brukeren har valgt som sin enhet.

ProfilstyrningProfilstyring: Alle saksbehandlere/sentralbordmedarbeidere kan i sanntid og fra sin klient redigere sin profil og angi hvilke tjenester de skal yte, ved å bytte rolle. Dette betyr at man raskt kan fordele tilgjengelige ressurser.
Trio AppTrio App: Med Trio Enterprise App kan brukerne enkelt administrere viderekobling. Brukerens gjeldende viderekoblingsstatus vises tydelig i appen og kan lett endres.
Free-seating

Free-seating: Saksbehandlere eller sentralbordmedarbeidere som jobber i Trio-systemet, kan logge seg inn uansett hvor de befinner seg, ved at de ved innlogging angir ønsket svarsted, f.eks. en mobiltelefon eller en hjemmetelefon.

Admin programAdministratorprogram: Det er mulig å konfigurere rettighetsnivåer for brukerne og administratorene i systemet. En administrator har tilgang til Trio-systemets verktøy for å administrere abonnenter og tjenester. En systemadministrator har tilgang til å definere hvem som skal ha administratortilgang.