GDPR

Få kontroll over personlige data – nye forskrifter

EU’s nye direktiv for personvern (GDPR) trer i kraft 25.mai 2018. De nye forskriftene er tilpasset dagens teknologi for å ivareta individets integritetsbeskyttelse.

• Kraftige sanksjoner for de som ikke etterkommer de nye forskriftene.
• Personopplysningsombud er påkrevd i større organisasjoner (fra 250 ansatte)
• Forsterkede krav til samtykke for lagring av personopplysninger
• Forsterkede rettigheter for den enkelte til å få ut og slette personopplysninger
• Sterkt vern for barn

Kan du dokumentere behovet for de lagrede data?
Trio Enterprise 7.1 vil gi dere dokumentasjon på hvilke personopplysninger som lagres i våre databaser og hvor lenge de lagres.
Dokumentasjonen vil hjelpe dere å sikre at personopplysninger lagres trygt og ikke nyttes til feil formål.

Enghouse er her for å støtte dere
• Mulig å finne og eksportere personlige data
• Forenkle søk etter personlige data
• Anonymisere personlige data etter en bestemt tidsperiode